درباره ما


چند کلمه درباره ابونی


پرسنل گروه ابونی چوب فعالیت خودشان را از سال 1374 به صورت فردی در زمینه چوب و MDF شروع کرده و در سال 1380 گرد هم آمده و فعالیت حرفه ای و مستقل را شروع کردند.

ما طی ابن سالها با انجام پروژه های دولتی و شخصی به اعتبار و حسن شهرت خود افزودیم و با بهره‌گیری از تغییرات روز تکنولوژی صنایع چوب، تجربه‌های ارزشمندی در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی کسب نمودیم.

باید خاطرنشان کرد این مجموعه برخود میداند ضمن سرلوحه قرار دادن احترام به مشتریان، بتواند باعث پیشرفت و در عین زیبایی و کاربردی سازی محصولات گامی در جهت بهبود این امر نموده و خانواده مشتریان ابونی را گسترش دهد.